top of page
Image by Giammarco Boscaro

Artūrs Kurbatovs

Juridiskie pakalpojumi apstrīdēšanā, pārsūdzībā,
pirmajā un otrajā tiesas instancē administratīvajās,
administratīvo pārkāpumu un civiltiesiskajās attiecībās. 

Galvenā: Welcome

Ģimenes tiesību attiecības

laulība, laulības šķiršana, bērna un vecāku attiecības

Galvenā: Practices

Sazināties | Connect

Paldies par ziņu, tuvākajā laikā ar Jums sazināšos!

Galvenā: Contact
bottom of page