top of page
Image by Giammarco Boscaro

Artūrs KURBATOVS

Juridiskā palīdzība strīdos, kas izriet no laulāto, bērnu un vecāku, mantojuma, saistību, neatļautas darbības un citām attiecībām.

Galvenā: Welcome

LAULĀTO ATTIECĪBU STRĪDI

laulība, laulāto mantiskās un nemantiskās attiecības, laulības šķiršana vai atzīšana par neesošu,
laulāto kopmantas noteikšana un sadale, laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa saglabāšana

Galvenā: Practices

Sazināties

Paldies par ziņu, tuvākajā laikā ar Jums sazināšos!

Galvenā: Contact
bottom of page